Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

รายงานการประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ครั้งที่ 2/2559

ประกาศเมื่อ 7 มี.ค. 2016 13:57 น.

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

ประกาศเมื่อ 29 ก.พ. 2016 14:05 น.

เรื่อง “ประกาศผลการเรียน และกำหนดการจบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2558”

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ประกาศเมื่อ 15 ก.พ. 2016 8:30 น.

อ่านต่อ...

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ 12 ก.พ. 2016 16:29 น.

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยคณะกรรมการสภานักเรียนชุดปัจจุบัน ปีการศึกษา 2558 จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อทดแทนคณะกรรมการที่จะหมดวาระลงในภาคเรียนนี้ โดยมีพรรคลงสมัครชิงตำแหน่ง 4 พรรค ได้แก่

อ่านต่อ...

ภูเวียงวิทยาคม ติดอันดับ 49 ใน 100 โรงเรียนสอบติดโควตา มข.59 มากที่สุด

ประกาศเมื่อ 11 ก.พ. 2016 10:20 น.

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ การรับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ รอบที่ 1)  ที่เว็บไซต์ https://admission.kku.ac.th  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ติดอันดับ 49 โรงเรียนสอบติดโควตา มข.59 มากที่สุด จากโรงเรียนที่มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกฯ จำนวน 419 โรงเรียน

อ่านต่อ...

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ประกาศเมื่อ 10 ก.พ. 2016 9:38 น.

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ในกิจกรรมหน้าเสาธง กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยรองผู้อำนวยการธนัช ธากุลธเนศ จัดพิธีมอบเหรียญทองและเกียรติบัตรแก่ตัวแทนครูและนักเรียนที่ได้รางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการวิไลศักดิ์ วรรณศรี เป็นผู้มอบเหรียญทองและเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน เพื่อเป็นการแสดงความยินดี ในการท่านผู้อำนวยการได้กล่าวชื่นชมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

อ่านต่อ...

-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

โครงการปณิธานความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู