Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

วันที่15 ธันวาคม 2557 ต้อนรับผู้อำนวยการวิไลศักดิ์ วรรณศรี

ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2014 9:06 น.

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการวิไลศักดิ์ วรรณศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ในการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
โดยมีผู้มีเกียรติให้การต้อนรับพร้อมคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ให้การต้อนรับวันที่ 15 ธันวาคม 2557

อ่านต่อ...

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการโสภณ มาตราสงคราม

ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2014 8:50 น.

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ร่วมใจแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโสภณ มาตราสงคราม ในการเดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557

อ่านต่อ...

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64

ประกาศเมื่อ 17 ธ.ค. 2014 4:25 น.

rank

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 34  รายการ ผลการแข่งขัน 27 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง  เข้าร่วมจำนวน 1 รายการ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ จำนวน 6 รายการ ได้แก่

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศเมื่อ 15 พ.ย. 2014 0:35 น.

วิชาเอกดนตรีสากล หรือ วิชานาฏศิลป์

ดาวส์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

อ่านต่อ...

แผนการจัดการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงคู่เคียงมาตรฐานสากล

ประกาศเมื่อ 15 พ.ย. 2014 0:24 น.

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเมื่อ 11 พ.ย. 2014 4:20 น.

 วิชาเอก ดนตรีสากล หรือ นาฏศิลป์

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30–15.30 น. ณ สานักงานบุคลากร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ดาวส์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

อ่านต่อ...

-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

โครงการปณิธานความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู