Get Adobe Flash player

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”
หน้าปัจจุบัน8 จาก 10 « First...678910

ค่ายวิทยาศาสตร์ ตามรอยโลกล้านปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “ตามรอยโลกล้านปี”ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 จำนวน 84 คน ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงและอุทยานแห่งชาติภูเวียง (ห้วยยางแห้ง)
DSCF5394DSCF5404

 

ศูนย์ติดต่อประสานงาน “งานรวมพลศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า 40 ปี ภูเวียงวิทยาคม”

a1

 ศูนย์ติดต่อประสานงาน “งานรวมพลศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า
40 ปี ภูเวียงวิทยาคม”คลิก new1

 

ค่ายคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (ค่ายคณิตศาสตร์) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

เมื่อวันที่ 25 – 27 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น

เพื่อพัฒนาคะแนนโอเน็ต   โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

DSCF4041DSCF3575 DSCF3584

 

คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม 1         คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม 2

 

ประชุมผู้ปกครองและพิธีMOUป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มสร้างเสริมพลังชีวิต
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระหว่างโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม – สถานีตำรวจ และศูนย์ปฎิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด (ศปพ) อำเภอภูเวียง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมโรงเรียน
ภูเวียงวิทยาคมโดยมี ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีและมีนายอำเภอภูเวียง ผู้กำกับการสถานีตำรวจ
อำเภอภูเวียง ผู้บริหารสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูเข้าร่วม
และได้ทำการเปิดโครงการห้องเรียนสีขาวตลอดจนเยี่ยมชมห้องเรียนDSCF4128_resize      DSCF4190_resize

 

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม   new1

ค่ายอัจฉริยภาพภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายอัจฉริยภาพภาษาไทย เพื่อเสริมทักษะการอ่าน
การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โดยท่านผู้อำนวยการ โสภณ มาตราสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด

DSC_0117 DSC_0081

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

งานวันครู 2556

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดจัดงานวันครู พ.ศ.2556 ครั้งที่ 57 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5  จึงได้จัดกิจกรรมวันครูขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2556  ที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ภายในงานมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพ กิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมความสามัคคี

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรม

ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2556

วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงษ์ เพื่อเป็นศิริมงคลกับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย ซึ่งครูและนักเรียนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งที่หน้าเสาธง  และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ตึกแสด

คลิ๊กเพื่อดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม Foreign Languages’ Day


วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม Foreign Languages’ Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านภาษาต่างประเทศโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ และนักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมหน้าเสาธง การแสดงในห้องโสตทัศนศึกษา และ มีการจัดซุ้มกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรม

ผลการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ที่จังหวัดชัยภูมิ

ผลการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ที่จังหวัดชัยภูมิ  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 13 รายการ 

สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้

เหรียญทอง    5 เหรียญ   เหรียญเงิน 3 เหรียญ เหรียญทองแดง 2 เหรียญ เข้าร่วม 3 รายการ 

โดยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อไปแข่งในระดับประเทศ จำนวน 2 รายการ

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบ บร.)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบ บร.) คลิกที่นี้

หน้าปัจจุบัน8 จาก 10 « First...678910
-ข่าวจาก สพม. เขต 25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู