Get Adobe Flash player

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

โครงการพี่พบน้องแสดเขียว

งานแนะแนวโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จัดกิจกรรมวันพี่พบน้อง ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 15.30 น. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทราบแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากวิทยากรศิษย์เก่าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

DSCF4075hh

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 5 บท

 

การตอบปัญหาการอ่าน “มหกรรมหนังสือภาคอีสาน” ครั้งที่ 1 Books Fair 2013

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาการ อ่าน “มหกรรมหนังสือภาคอีสาน” ครั้งที่ 1 Books Fair 2013 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 6 กรกฎาคม 2556การประกวดแข่งขัน “พาทีสร้างสรรค์”

การประกวดแข่งขัน “พาทีสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

งานโภชนาการปฏิบัติหน้าที่ดูแลโรงอาหาร

งานโภชนาการโดยการนำของคุณครูยุวดี จันทร์โพธิ์
ปฏิบัติหน้าที่
1.ควบคุมคุณภาพอาหาร
2.ควบคุมราคาและปริมาณอาหารให้เหมาะสม
3.ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบในการบริโภค
4.มารยาทในการซื้อ ในการเก็บภาชนะ ฯ
5.ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ
imageimage
imageimage

เอกสารประกอบการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง

คลิกเพื่อดาวส์โหลดเอกสารnew1 

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

page11วันพฤหัสบดี ที่   ๑๓   มิถุนายน ๒๕๕๖  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยมี นายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธาน โดยจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที  แสดงความเคารพ  ยอมรับนับถือต่อคุณครู  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้  คณะผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียน โดยนายโสภณ มาตราสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ได้ให้โอวาทกับนักเรียนในการ ศึกษาเล่าเรียน เน้นให้เป็นคนดี มีคุณธรรมประจำใจ ตั้งใจเรียนและเชื่อฟังคำสั่งสอนของครู ในกิจกรรมไหว้ครู บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก  ตื่นเต้น  ของนักเรียน  พานดอกไม้ พานธูปเทียน และกรวยดอกไม้ธูปเทียนนั้น  ต่างตกแต่งด้วยความบรรจง พิถีพิถันและงดงาม และในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เป็นแบบอย่างทั้งในด้านการเรียน ด้านกิจกรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าว

 

 

รวมพลครูวิทยาศาสตร์

ท่านผู้อำนวยการโสภณ มาตราสงคราม ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราขภัฎเลย ในวันที่ 11 มิ.ย.56

image

image

image

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา

เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา คลิกเพื่อดาวส์โหลด new1

ประชุมปรับปรุงหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวางแผนการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย  และได้วางแผนในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2556                   ณ  ห้องโสตฯ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   วันศุกร์ ที่  7 มิถุนายน 2556  เวลา  16.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.

1171_512097238855497_1447515347_n  941151_512097585522129_457436008_n

 

 

 

 

935563_512097408855480_1629606180_n       944266_512097478855473_773119344_n

 

 

 

 

 

994327_512097325522155_1312743349_n969569_512098135522074_434441985_n

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพื่อดูภาพที่เกี่ยวข้อง

-ข่าวจาก สพม. เขต 25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู