Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”
  • คลิก>>>
    คลิก>>>

ขอเชิญชมและร่วมส่งทีมแข่งขัน ภวค.คัพ

ประกาศเมื่อ 10 ก.ย. 2015 7:15 น.

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้สอน

ประกาศเมื่อ 9 ก.ย. 2015 12:15 น.

งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8

ประกาศเมื่อ 24 ส.ค. 2015 3:44 น.

12 สิงหาคม 2558 ร่วมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประกาศเมื่อ 12 ส.ค. 2015 7:15 น.

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 คณะครูและผู้บริหาร โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ร่วมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมเทศบาล  อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ...

3 สิงหาคม 2558 “ต้อนรับคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา”

ประกาศเมื่อ 3 ส.ค. 2015 14:07 น.

29 กรกฎาคม 2558 โครงการมวลชนอาสาปลูกป่ารักษาแผ่นดิน

ประกาศเมื่อ 3 ส.ค. 2015 14:04 น.

กิจกรรมมวลชนอาสาปลูกป่ารักษาแผ่นดิน โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น สพม.25
IMG_29

อ่านต่อ...

-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

โครงการปณิธานความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู