Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

มุฑิตาจิตคุณครูสุกัญญา จันทร์สิงห์

12 กันยายน 2556 ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและห้องโสตฯ
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและเพื่อนครู ทำบุญเลี้ยงพระ
และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญในงานมุฑิตาจิต คุณครูสุกัญญา จันทร์สิงห์
“ไม่มีใครอยู่นิ่ง ทั้งหญิงชาย ครู-นักเรียนร่วมงานกันคึกคัก
มอบเอาความรักมาฝาก ยากที่จะลืมเลือนเหตุการณ์วันนั้น
น้ำตาแห่งความปลื้มปิติ ระลอกแล้ว ระลอกเล่า
เศร้าไปตามๆกัน” รักและระลึกถึงเสมอ


คลิกดูภาพ

เลี้ยงส่งน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 กันยายน 2556 ตลกปนเศร้า เลี้ยงส่งน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่แพยอดเพชร เขื่อนอุบลรัตน์ งานนี้กลุ่่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดเต็ม

มีผู้ใหญ่ไปให้กำลังใจด้วย…ขอบคุณค่ะ…

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครู

แฟ้มสะสมผลงานครู ภูเวียงวิทยาคม คลิกเพื่อโหลดนะครับ new1

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2556

_481484398217

กิจกรรมทุกประเภทสมัครได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 7-16 สิงหาคม 2556

*** กิจกรรมโครงงานส่งผลงานและนำเสนอในวันที่ 16 สิงหาคม 2556

***กิจกรรมวาดภาพวิทยาศาสตร์ส่งผลงานภายในวันที่ 16 สิงหาคม 255

ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

1.ชนะเลิศกีฬาเปตอง ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่าง วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556 ผู้ฝึกสอน นางเกษิณี  สุดตาสอน นักกีฬา ประกอบด้วย  1. นายกรกช  สุภกุล  ม.6/6 2. นายธีรพงศ์  จันท์ธานี   ม.6/6 3. นายธนกฤต  น้อยโพน ม.6/5

2.ชนะเลิศกีฬาเปตอง หญิงเดี่ยว  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่าง วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556 ผู้ฝึกสอน นางเกษิณี  สุดตาสอน นักกีฬา คือ นางสาวสุทิมา  โสภาวัน   ม.3/5

page

โครงการพี่พบน้องแสดเขียว

งานแนะแนวโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จัดกิจกรรมวันพี่พบน้อง ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 15.30 น. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทราบแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากวิทยากรศิษย์เก่าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

DSCF4075hh

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 5 บท

 

การตอบปัญหาการอ่าน “มหกรรมหนังสือภาคอีสาน” ครั้งที่ 1 Books Fair 2013

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาการ อ่าน “มหกรรมหนังสือภาคอีสาน” ครั้งที่ 1 Books Fair 2013 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 6 กรกฎาคม 2556การประกวดแข่งขัน “พาทีสร้างสรรค์”

การประกวดแข่งขัน “พาทีสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

งานโภชนาการปฏิบัติหน้าที่ดูแลโรงอาหาร

งานโภชนาการโดยการนำของคุณครูยุวดี จันทร์โพธิ์
ปฏิบัติหน้าที่
1.ควบคุมคุณภาพอาหาร
2.ควบคุมราคาและปริมาณอาหารให้เหมาะสม
3.ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบในการบริโภค
4.มารยาทในการซื้อ ในการเก็บภาชนะ ฯ
5.ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ
imageimage
imageimage

-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๕-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

โครงการปณิธานความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู