Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ 13 ม.ค. 2017 15:11 น.

รายงานการประชุมข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2559

ประกาศเมื่อ 20 ธ.ค. 2016 15:35 น.

ดาวน์โหลด ตารางเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ 12 ธ.ค. 2016 13:54 น.

รายงานการประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2559

ประกาศเมื่อ 17 พ.ย. 2016 10:55 น.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกทัศนศิลป์

ประกาศเมื่อ 8 พ.ย. 2016 8:00 น.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกทัศนศิลป์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

อ่านต่อ...

รายงานการประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ครั้งที่ 7/2559

ประกาศเมื่อ 27 ก.ย. 2016 10:46 น.
-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

โครงการปณิธานความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู