Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

รายงานการประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ก่อนเปิดภาคเรียน 2/2559

ประกาศเมื่อ 17 พ.ย. 2016 10:55 น.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกทัศนศิลป์

ประกาศเมื่อ 8 พ.ย. 2016 8:00 น.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกทัศนศิลป์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

อ่านต่อ...

รายงานการประชุมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ครั้งที่ 7/2559

ประกาศเมื่อ 27 ก.ย. 2016 10:46 น.

ตารางสอบปลายภาค 1/2559

ประกาศเมื่อ 9 ก.ย. 2016 16:10 น.

ฟอร์มหัวข้อสอบโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

ประกาศเมื่อ 7 ก.ย. 2016 17:18 น.

ไฟล์จากการบรรยายประชุม สบมท.

ประกาศเมื่อ 1 ก.ย. 2016 15:19 น.

ดาวน์โหลด เนื้อหาที่นี้ 

 

-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

โครงการปณิธานความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู