Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา

ประกาศเมื่อ 15 มี.ค. 2017 14:41 น.

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบโควต้า ม.1 ปีการศึกษา2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 ซ้อมวันที่ 16 มี.ค. 08.00 น.,รับจริง 17 มี.ค. นี้

ประกาศเมื่อ 9 มี.ค. 2017 21:01 น.

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 เข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษ

ประกาศเมื่อ 9 มี.ค. 2017 21:00 น.

อ่านต่อ...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 เข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษ

ประกาศเมื่อ 8 มี.ค. 2017 19:09 น.

อ่านต่อ...

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับกรอกคะแนนในโปรแกรม BookMark ภาคเรียน 2/2559

ประกาศเมื่อ 6 มี.ค. 2017 17:10 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ของตนเอง รหัสครูตามเอกสาร (ดูในหน้าสุดท้ายของเอกสารฯ) แล้วแตกไฟล์บีบอัด เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม BookMark

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษฯ และห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

ประกาศเมื่อ 3 มี.ค. 2017 9:00 น.
-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

โครงการปณิธานความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู