Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

ตารางเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศเมื่อ 8 พ.ย. 2017 9:54 น.

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2560

ประกาศเมื่อ 1 พ.ย. 2017 10:37 น.

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2560

ประกาศเมื่อ 6 ต.ค. 2017 17:36 น.

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับกรอกคะแนนในโปรแกรม BookMark ภาคเรียน 1/2560

ประกาศเมื่อ 25 ก.ย. 2017 16:50 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ของตนเอง รหัสครูตามเอกสาร (ดูในหน้าสุดท้ายของเอกสารฯ) แล้วแตกไฟล์บีบอัด เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม BookMark

อ่านต่อ...

แบบฟอร์มสำรวจการสอนรายวิชากลุ่มสาระ

ประกาศเมื่อ 10 ก.ย. 2017 11:34 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ สำรวจการสอน

09ห้องสมุด แนะแนว_t

อ่านต่อ...

คำสั่งตั้งกรรมการห้องเรียนสีขาว ปี 60 และโครงสร้างห้องเรียนสีขาว

ประกาศเมื่อ 3 ก.ย. 2017 15:57 น.
-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู