Get Adobe Flash player


โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับกรอกคะแนนในโปรแกรม BookMark ภาคเรียน 1/2560

ประกาศเมื่อ 25 ก.ย. 2017 16:50 น.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ของตนเอง รหัสครูตามเอกสาร (ดูในหน้าสุดท้ายของเอกสารฯ) แล้วแตกไฟล์บีบอัด เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม BookMark

อ่านต่อ...

แบบฟอร์มสำรวจการสอนรายวิชากลุ่มสาระ

ประกาศเมื่อ 10 ก.ย. 2017 11:34 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ สำรวจการสอน

09ห้องสมุด แนะแนว_t

อ่านต่อ...

คำสั่งตั้งกรรมการห้องเรียนสีขาว ปี 60 และโครงสร้างห้องเรียนสีขาว

ประกาศเมื่อ 3 ก.ย. 2017 15:57 น.

ดาวน์โหลดเอกสารการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว59 (ในแฟ้มควรมี)

ประกาศเมื่อ 1 ก.ย. 2017 14:24 น.

ถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล “ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา”

ประกาศเมื่อ 14 ก.ค. 2017 13:35 น.

รับชมวีดิทัศน์ผ่านทาง youtube.com

>> คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ที่นี้

อ่านต่อ...

ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

ประกาศเมื่อ 19 มิ.ย. 2017 10:00 น.

รายละเอียดประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เรื่อง   สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

อ่านต่อ...

-หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.25-
 
-ข่าวการศึกษา-
 

โครงการปณิธานความดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ

รองผู้อำนวยการ

เผยแพร่ผลงานครู